česky | italiano | english


Nadační fond
Eleutheria

pro podporu
výtvarného umění

PARMIGIANINO. Grafika a kritické ohlasy

 

Letohrádek královny Anny - Pražský hrad

17. 5.–24.6. 2018

Výstava se koná pod záštitou pana Miloše Zemana, prezidenta České republiky.

 

Výstava věnována osobě věhlasného malíře a rytce Girolamo Francesco Maria Mazzola, nazývaného též “Parmigianino”, kterou pořádá nadační fond Eleutheria a Správa Pražského hradu, se veřejnosti představí již 17. května v Letohrádku královny Anny (Belvedér) v překrásných zahradách Pražského hradu a bude trvat do 24. června tohoto roku.

Tato expozice pod názvem “Parmigianino. Grafika a kritické ohlasy”, která bude bezesporu jedním z nejvýznamnějších kulturních počinů realizovaných v posledních letech v Praze, představí veřejnosti celkem 68 děl, z nichž je zhruba 21 grafik a rytin Parmigianina a zbývajících 47 rytin jsou dílem vícero autorů, kteří představují kritické ohlasy tvorby Parmigianina (Caraglio, Ugo da Carpi, Antonio da Trento, Bonasone, Brizio, Franciscus van den Steen, Bossi, Toschi a další).

Díla pro tuto výstavu zapůjčila celá řada význačných institucí jako jsou Národní galerie města Parma, Státní archív, Palatinská knihovna v Parmě, sbírka umění nadace Franco Maria Ricci, nadační fond Cassa di Risparmio di Parma a také soukromí sběratelé.

Současně se zahájením této výstavy děl Parmigianina bude představena též monografie vydaná nadačním fondem Eleutheria, ve které budou fotografie veškerých vystavených děl a pojednání kritiky Massima Verde (ředitele Polo Museale della Pilotta), Giovanniho Godi a Massima Mussini (docenta historie umění na Parmské univerzitě). Grafickou úpravu provede uznávaný parmský vydavatel Franco Maria Ricci, který patří k předním světovým vydavatelům vůbec.

Tato výstava je základním pilířem celého projektu “Parma v Praze”, který se uskuteční v našem hlavním městě ve dnech 7. – 9. června 2018 v průběhu tří dnů, během nichž se představí celá řada kulturních, hudebních a jiných aktivit zaměřených na prezentaci parmského regionu jak na poli kultury a umění, tak i v oblasti gastronomie, průmyslu a podnikatelských aktivit.

Výstava se koná pod záštitou pana Miloše Zemana, prezidenta České republiky, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro kulturu a turistický ruch Italské republiky, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Hl. m. Prahy, Regionu Emilia Romagna, Provincie města Parma, Úřadu města Parma, Městké části Praha 1, Italského kulturního institutu v Praze, Česko-italské obchodní a průmyslové komory v Praze, Univerzity města Parma, Unie parmských průmyslníků.

Výstava bude otevřena veřejnosti denně od 10:00 do 18:00 hod.

Vstupné:
Plné 120 Kč
Snížené 60 Kč
Rodinné 240 Kč
Školy (pro ZŠ, SŠ a VŠ) 10,- Kč za žáka/studenta

Plakát